ง30264_ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร_ม.4_วันอังคาร_ครูทองคำ_มากมี_1/2567