ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล
โดย Admin User - อังคาร, 10 พฤษภาคม 2022, 6:50PM
 

meeting_room narinukum

ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล

เนื่องจาก Server DLIT เครื่องเดิม ฐานข้อมูลเต็ม ทีมงานจึงทำ Server ใหม่ขึ้นบริการ หากต้องการนำข้อมูลเก่ามาใช้งาน สำรองข้อมูลรายวิชาเดิมได้ที่ http://dlit-backup.narinukun.ac.th


 

ประเภทของรายวิชา

ห้องเรียนพิเศษ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษา พลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

แนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Independent Study

กลุ่มผู้บริหาร

โปรแกรมนานาชาติ