ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล
by Admin User - Tuesday, 10 May 2022, 6:50 PM
 

meeting_room narinukum

                        ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล

  เนื่องจาก Server DLIT เครื่องเดิมฐานข้อมูลเต็มทีมงานจึงทำ Server ใหม่ขึ้นบริการ

         ต้องการข้อมูลเก่ามาใช้งาน http://dlit-backup.narinukun.ac.th


 

Course categories

ห้องเรียนพิเศษ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษา พลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

แนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Independent Study

กลุ่มผู้บริหาร

โปรแกรมนานาชาติ